شرکت تبلیغاتی ویراتـوس

مجری تبلیغات محیطی و مجازی

رسول حق شناس
با بیش از 15 سال تجربه در حوزه‌ی امور فنی، توانسته‌ام مهارت‌های فنی خود را بهبود ببخشم و پروژه‌های موفقی را به پایان برسانم. توانایی‌های من شامل مدیریت پروژه، حل مسائل فنی، ارتقای فرآیندهای عملیاتی و همچنین ارتباط‌های بین‌افراد و تیمی است.

از طریق اطلاعات تماس زیر می توانید با ایشان ارتباط برقرار نمایید .

شرکت تبلیغاتی ویراتوس